apginti

apginti
2 apgìnti, àpgina, apgýnė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė . Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgýniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo
šuns A.Vien. | Apginti sodą nuo kenkėjų . Tu būsi žmogui apgynęs jo gyvenimą PP70. Mus apgink 237. Idant apgintų̃ gyvatą savą DP4. | refl.: Kad ne katinas, neapsigìntum žiurkėm Dglš. Mikrobas privalo sugebėti nugalėti organizmo apsiginamąsias jėgas . | prk.: Nežinom mes ..., nei kaip nuo jos darbštumo apsiginti P.Cvir.
2. įrodyti nekaltumą: Advokatas gerai gynė ir apgynė – nenuteisė . 3. apsaugoti: Tautos apgins taiką visame pasaulyje sp. | refl.: Ar dar apsìgini nuo šalčio? Kt. | prk.: Tamošienė mėgino dar naminiais vaistais apsiginti (išsigydyti) LzP. \ ginti; apginti; atginti; išginti; nuginti; paginti; perginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — apgi̇̀nti vksm. Savanõrių pul̃kas apgýnė miẽstą nuo pri̇ešų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgintis — apginti̇̀s dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgintis — apgintìs sf. (3b) kas gina, apsigynimo priemonės, apsauga: Dabar palikau visai be jokios apgintiẽs Jrb. Apskirk sau dvylika stipriausiųjų kareivių dėl savo apginties keliaujant I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aistiškumas — aistiškùmas sm. (2) → aistiškas: Bet ir tasai balsių kaitaliojimasis žodžių aistiškumo negali apginti K.Būg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antturėti — antturėti, añtturi, ėjo (ž.) tr. 1. laikyti, išlaikyti, remti (ppr. konkretų objektą): Šaknys medžio tuo medžiui valija, jog jį anttur ne vien statį žemėje, bet dar daug jam naudingesniomis yra S.Dauk. Toksai grumtas gerai išgyvenant jį par 20… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdengti — 1 apdeñgti, ia (àpdengia), àpdengė tr. 1. R, K uždėti ant ko, užkloti kuo apsaugai: Apdengiu, ažutiesiu, ažuvožiu SD164. Apdengiau arklius šiltai, nesušals Vvr. Kai apìdengta [puodas], gal išvirs Vdn. Viralas taukšo neapdengtas J. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginėti — tr. apginti: Tą kartą apginėjau tave, o tu kitą kartą pats ginkies J. ginėti; apginėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrėsti — apgrė̃sti, àpgresia, àpgrėsė tr. apginti: Àpgrėsė šunytį nu utėlių, prisimetė blusos Krkl. Jau bent kiek apìgrėsėm kopūstus nuo kirmėlių Slm. | refl.: Šiaip taip nu tarakonų apsigrėsėm Krkl. grėsti; apgrėsti; atgrėsti; įgrėsti; išgrėsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”